Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 47

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ukrayna’da arşivciliğin gelişimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Istanbul University, Department of Information and Document Management1
Görüntülenme :
824
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede çağdaş Ukraynalı bilim adamlarının Ukrayna'da modern arşivciliğin gelişmesini sağlayan temel eserlerinden yararlanılarak, Ukrayna'da arşivcilik çalışmalarının geçirdiği temel aşamalar tarihsel bir perspektiften incelenmiştir. Yüzyıllar boyunca Ukraynalıların kendilerine ait bir devlete sahip olamamaları ve topraklarının Büyük Litvanya Krallığı ve Rusya İmparatorluğunun içerisinde yer alması bu ülkedeki arşivcilik çalışmalarının egemen devletlerin arşiv sistemleri içerisinde mevcudiyetini gerektirmiştir. Makalede Ukrayna'daki arşivcilik çalışmalarının 19. yüzyıl ortalarından itibaren gelişimine yer verilmesi bu tarihten itibaren Ukrayna topraklarında arşiv çalışmalarının bir bilim olarak kabul edilmesi ile ilgilidir. Bugün Ukrayna'da mevcut olan modern arşiv sisteminin temelini, arşivlerin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde merkeziyetçilik ilkesine göre yeniden yapılandırılması çalışmalarında görmek mümkündür. Bu dönemde arşiv çalışmalarında siyasallaşma da belirgin bir biçimde hissedilmiştir. Ukrayna'nın 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmesi ile birlikte arşivlerde başlayan geniş ölçekli reform çalışmaları, Ukrayna'da modern arşiv çalışmalarına ilginin artması sonucunu doğurmuştur.

Özet İngilizce :

The basic stages in the history of Ukrainian archival studies will be examined in the article. Legal documents regulating the development of the modern archival business were used in writing the work. The work is also based on a wide range of researches by modern Ukrainian scientists. For many centuries, Ukraine did not have its own statehood, and its lands were part of the Great Lithuanian Princedom, Rech' Pospolita, and the Russian empire, so the Ukrainian archival business has been integrated into the archival system of the mentioned states. Special attention in the work is given to the history of the archival business from the mid XIX-th century, as it was at that time that the formation of archive studies as a science began in the territory of Ukraine. During the USSR epoch, the Ukrainian archival business was reconstructed according to the principle of centralization on which the modern archival system of Ukraine is based. However, the politicization of the archives' work was felt sharply in the days of Soviet power. After the declaration of Ukrainian independence in 1991, the scaled reforming of archival business began. The attention given to work has resulted in the modern Ukrainian archival system.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :