Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 45

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’deki ilahiyat fakültelerinde arapça öğretiminde karşılaşılan problemler

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1
Görüntülenme :
515
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Arapça öğretim elamanı ve öğrencilerin görüşlerine dayalı olarak, Türkiye'de İlahiyat Fakülteleri öğretim programları arasında yer alan Arapça dersinin öğretiminde karşılaşılan problemleri tespit etmek amacıyla yapılan tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini, 2008-2009 akademik yılı güz yarıyılında Türkiye'deki yirmi iki İlahiyat Fakültesinde görev yapan Arapça öğretim elamanları ve bu fakültelerde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışma sonucunda, Arapça ders kredilerinin yetersiz ve bu derslerin gramer ağırlıklı yapıldığı, öğrencilerin Arapçayı zor bir dil olarak tanımladıkları, okutulan veya takip edilen ders kitapları konusunda fakülteler arasında birliğin bulunmadığı, öğrencilerin Arapça diline ilgisiz olduğu vb. sorunlar tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu fakültelerde uygulanan Arapça programı yeniden gözden geçirilmelidir. Gelişmiş ülkelerde dil öğretiminde esas alınan, dinleme-anlama, konuşma, okuma ve yazma metoduyla, bu alanda kabul edilmiş en uygun zaman dilimi içerisinde ve gerekli ders saati kredisiyle Arapça öğretimi gerçekleştirilmelidir.

Özet İngilizce :

This is a study in view of Arabic lecturers and students in Arabic lessons to determine the problems in teaching Arabic in Faculties of Theology. The study contains 2008-2009 fall season among 22 faculties of Theology in Turkey and among lecturers and students. According to the study we determined that the teaching hours were in sufficient, the courses were held largely about grammar, student regarded Arabic very difficult, there was no unity among faculties and students didn't give importance to the Arabic classes. Because of this it is important to go over the Arabic lessons again. Listening, comprehension, speaking, reading and writing must be paid attention in Arabic lessons as it is applied in developed countries.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :