Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’deki coğrafi bölgelerin kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hâsıla değerlerine göre uyumluluğunun araştırılması

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1, Erzurum Ticaret Lisesi2
Görüntülenme :
558
DOI :
Özet Türkçe :

Uyum analizi nitel veya kategorik değişkenler veri seti arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik bir tekniktir. Çalışmanın teori bölümünde uyum analizi ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Uygulama bölümünde, 1975 yılından 2000 yılına kadar Türkiye’de Kişi Başına Düşen Gayri Safi Yurtiçi Hâsılayı oluşturan sektörler beşer yıllık dönemler halinde takdim edilmiştir. Daha sonra teori bölümünde izah edilen uyum analizi kullanılarak bölgelerin beşer yıllık dönemler halinde ekonomik göstergeler itibariyle dağılımı incelenmiş ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Özet İngilizce :

Correspondence analysis is a method that investigates the correlation between qualitative and categorical data sets. In the theoretical section of the study, the correspondence analysis was investigated in detail. In the application section of the study, Turkey’s gross domestic product per capita by sectors is presented in the period of five years at the years between 1975 and 2000. Also using the correspondence analysis described in the theoretical section of the study, the effects of the economical indicators to distribution of the regions were investigated at a period of five years and then the results were compared.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :