Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de sosyo-ekonomik ve demografik faktörlerle suç ilişkisi üzerine bir ekonometrik çalışma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Cumhuriyet Ünversitesi İ.İ.B.F1
Görüntülenme :
497
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Türkiye’deki suç oranı ile gelir, yaş grubu, meslek ve caydırıcılık değişkeni olarak tahliye arasındaki ilişkinin varlığı iki ayrı analiz metodu ile ortaya konulmak istenmiştir. Bunlardan birincisi 1980-1994 yılları arasında on beş yıllık süreyi içeren panel data yöntemi ile yapılan analizlerdir. İkincisi ise 1964-1994 yıllarını kapsayan ve değişkenler arasında uzun dönem ilişkisini ve dolayısıyla koentegre vektörün olup olmadığını ele alan Error-Correction (hata düzeltme) modelidir. Elde edilen ampirik bulgular, suçun yukarıda sayılan tahliye değişkeni hariç diğerleri ile doğru orantılı bir ilişki içerisinde olduğunu ve caydırıcılık değişkeni ile beklenen değerin altında olsa bile negatif bir ilişki içerisinde bulunduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study aims to determine the relationship among the crime rate and income, age groups, occupation and the “seting free” as a deterrent variable, through two different methodsof analysis. The first analysis was made by a panel-data method that covers the period of 1980-1994. The second one, Error-Correction model, covering the period from 1964 to 1994, was employed to test the long-term relation between the variables and the existence of a co-integrated vector. The empirical findings show that the crime was positively related with all of the variables mentioned except for the variable of “setting free”. Although all the values were below the expected values for the variable of “setting-free”, the existence of a negative relationship was clear.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :