Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de konut tercihi: deneysel bir analiz

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
622
DOI :
Özet Türkçe :

Hanehalklarının bütçelerinde gerek konutun satın alınması gerekse kiralanması önemli harcama kalemleri olarak yer almaktadır. Hanehalkları her iki durumunda da bütçe kısıtı altında konuttan elde edecekleri faydayı en iyileme amacını taşımaktadır. Böylece konutlar arasında tercih davranışı ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de konut tercihine etki eden belirleyicilerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç için, 2003 yılına ait Türkiye Hanehalkı Bütçe Anketi verilerinden faydalanarak konut tercihi multinomial logit model ile araştırılmıştır. Konut tercihini etkileyen değişkenler; gelir, meslek, yaş, hane halkı büyüklüğü, doğal gaz, kablo tv, kalorifer ve sıcak su hizmeti şeklinde tahmin edilmiştir.

Özet İngilizce :

Either buying or hiring house takes part in the budget of household as important expenditure items. In both situation, the aim of the household is to make benefit obtained from house to be best under budget restriction. So, choice behavior among houses comes out. In this study, to determine characteristics which affect house choice in Turkey is aimed. For this aim, house choice is studied by multinomial logit model by making use of data from 2003 Household Budget Survey of Turkey. Income, occupation, age, size of household, natural gas, cable TV, central heating and hot water service are estimated as variables effecting house choice.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :