Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 54

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de 2008 finansal kriz sürecinde para politikasi ve enflasyon hedeflemesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
495
DOI :
Özet Türkçe :

Temel amacı fiyat istikrarı olan, para politikasına kurumsal bağlılığı ve orta vadeli enflasyon hedeflerinin rakamsal olarak halka ilanını gerektiren enflasyon hedeflemesi rejimi 2008 finansal krizine kadar başarılı bir seyir izlemiştir. Finansal piyasalarda ortaya çıkan kriz enflasyon hedeflemesi politikasının yetersizliğinin sorgulanmasına neden olurken, politikanın finansal istikrarı da gözetecek şekilde yeniden düzenleme tartışmalarını başlatmıştır. Bu çerçevede Türkiye’deki para politikası ve uygulamaları ele alınmış, temel politika aracı kısa vadeli faiz oranının yanı sıra zorunlu karşılık oranları ve borç alma ve verme faiz koridorundaki değişiklikler ve yapısal değişimlere dikkat çekilmiştir. Son olarak enflasyon hedeflemesi uygulayan bazı ülkelerin Chow yapısal kırılma testi ile politika sürecindeki enflasyon seyirleri incelenmiştir. Bazı ülkelerin verilerinde enflasyon hedeflemesi döneminde kırılma gözlendiği tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Inflation targetin regime, the main objective of which is price stabilty, and which requires an institutional dependency to the monetary policy and a declare of mediumterm inflation targets had carried out successfully up to 2008 financial crisis. As 2008 financial crisis has questioned the lack of inflation targeting policy, the policy that protects the reorganization of financial stability has leaded to discussions. In this context, Turkey’s monetary policy and practices are analysed, the main attention is given to the short-term interest rate that is the main policy instrument as well as the changes in the reserve requirement ratio and structural changes. Finally the trends of the inflation rates of inflation targeting countries are analysed by using Chow Breakpoint Test. In some economies, some break points are determined in the period of inflation regime

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :