Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 44

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmeni adaylarının sözlü iletişim becerileri üzerine bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
488
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının sözlü iletişim yeterlik düzeylerinin cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre değerlendirmektir. Çalışmanın örneklemini, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğtimi Bölümünde öğrenim gören 43 2.sınıf öğrencisi ile 51 4. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Çalışmanın verilerini toplamak amacıyla araştırmacı tarafından "Sözlü İletişim Yeterlikleri Gözlem Formu (SİYGF)" geliştirilmiştir. Formun geçerliliği alan uzmanlarının görüşleriyle sağlanmış; güvenirlik katsayısı pilot uygulama sonucunda (Cronbach Alpha) 0.83 olarak bulunmuştur. Araştırma sonunda; Türkçe öğretmeni adaylarının sözlü iletişim becerilerine Kısmen (X=1.80-1.86) düzeyinde sahip oldukları, cinsiyet ve sınıf değişkenlerinin sözlü iletişim becerileri üzerinde anlamlı farklılık oluşturduğu belirlenmişti

Özet İngilizce :

Purpose of this study is to evaluate the preservice Turkish teachers' verbal communication skills with regard to variables of gender and class level. Study's sample consist of 43 student in 2rd class and 51 student in 4th class in Ataturk University Kazım Karabekir Education Faculty Turkish Education Department. "Verbal Communication Efficiency Observation Form" has developed for collecting the data by researcher. Survey's validity is provided with field specialists' views, and the survey's reliability coefficient has found 0.83 after pilot implementation. Results of the study can be summarized as follow: Preservice Turkish teachers have a verbal communication skill in "partly (X=1.80-1.86)" level, and gender and class level is meaningful variables for verbal communication skill.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :