Yıl 2011, Cilt: 1 Sayı : 49 Sayfalar 1 - 4 2011-05-01
MORTGAGE KREDĠ SĠSTEMĠ: NEDENLERĠVE SONUÇLARI ÜZERĠNE GENEL DEĞERLENDĠRME
Z. ARPALİ
15 261

Anahtar Kelimeler

 Yatırımcı kuruluşlarının riskleri paketleyerek, riskler üzerinden nasıl para kazandıkları ortaya çıkmıştır.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2011
Bölüm Diğer
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2011


Makalenin Yazarları
Z. ARPALİ