Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 41

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretim programı üzerine bir değerlendirme: öğretmenler ile mülakatlar

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi1, Atatürk Üniversitesi2
Görüntülenme :
382
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim sisteminin önemli bir parçası olan öğretim programları, değişen ihtiyaçlara göre yenilenmektedir. Türkiye’de birkaç yıl önce başlayan program yenileme çalışmalarından biri de Türkçe Dersi Öğretim Programıdır. Son hâliyle 2006 yılında yürürlüğe giren programın genel olarak yapılandırmacı, etkinlik temelli ve öğrenci merkezli olduğu görülmektedir. Şimdilerde yürürlükte olan bu programın eğitimciler arasında nasıl karşılandığı merak konusudur. Çalışmamızda, öğretmenlerinin görüşleri ışığında yeni Türkçe Dersi Öğretim Programı bazı yönlerden değerlendirilmiştir. Bunun için dokuz Türkçe öğretmeni ile görüşmeler yapılmış ve elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Çalışmanın sonucunda, programın tam olarak uygulanamadığı görülmüştür.

Özet İngilizce :

Curricula which are important ports of education system are renewed depending on the changing needs. One of the curriculum renewal studies started a few years ago in Turkey is on Turkish language course curriculum which was put into action in 2006 is in general a constructivist, activity-based and student-centered one. It is a matter of wonder what educators think about the curriculum in use now. In the present study, Turkish Language course curriculum has been reviewed in some respects taking the teachers’ views. For this, nine Turkish Language teachers were interviewed and the data obtained were analyzed using content analysis. As a result of the study, it was found out that the curriculum cannot be applied exactly.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :