Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk resminin oluşumunda batılılaşma dönemi eğitim kurumlarının rolü

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, KK. Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
449
DOI :
Özet Türkçe :

Sanatların oluşumunu ve gelişimini sağlayan belirleyenlerin, çağlar içinde değişim gösterdiği muhakkak. Aydınlanma Çağı'nda gelişmeye başlayan eğitim kurumlarının, kapital birikimlerle birlikte, Avrupa sanatının oluşumunda önemli bir unsur olmaya başladığı görülür. Rönesans'la birlikte düşünce temellerini tamamlayan Batı dünyası, bu temeller üzerine inşa ettiği modernizmin ürünlerini almaya başlamıştır. Bu sebeple bir yandan sanat eğitimi düşüncesinin oluşması, bir yandan da sermaye gruplarının desteyi ve de teşvikiyle oluşan sanatın gelişimi ivme kazanmıştır. Modern anlamda Türk sanatının oluşumunda aynı temel belirleyenlerden ve aşamalardan bahsetmek mümkün olmamaktadır. Çünkü Osmanlı Ortaçağ karanlığını yaşamadığı gibi ardından meydana gelecek olan aydınlanma ve büyük sermaye hareketlerini yaşamamış, ancak Batıya aydınlık meşalesi olan sistemini geliştirmeyi de başaramamıştır. Bu nedenledir ki, İmparatorluğu'nun 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ekonomik ve askeri anlamda gerilemeye başlamasıyla birlikte önemli sorunlar da gün yüzüne çıkmıştır. Bu dönemden sonra devletin güçlendirilmesi ve tekrar eski ihtişamına kavuşturulması amacıyla düşüncelerde beliren yenileşme olgusu, temel olarak Avrupa'dan alınan eğitim kurumlarında kendini göstermiş ve Türk sanatının oluşumu da bu temeller üzerine şekil almıştır. Benzer bir ifadeyle Türk resminin oluşumunun temel dayanağı Batılılaşma döneminde "eğitim kurumları" olarak ortaya çıkmıştır .

Özet İngilizce :

It is sure that the fundemental components, that elicit the establishment and the development of arts, undergo a change through the ages. It is seen that the education idea and its institutions, which begun to develop in the Europe in the age of Enlightenment, begins to be an important component in the constitution of the European art within the capital knowledge.The Western World that complements their thought bases through the Renaissance begins to take the advantage of the western civilization which is established on these bases. Thence, the development of the art, occurs on the one hand with the constitution of the idea of art education and on the other hand with the support and the encouragement of the capital groups, picks up speed.It is not possible to talk about the same fundemental components and stages in the formation of Turkish art in modern sense. As the Ottoman empire did not live the dark ages, it also did not live the Enlightment -came after the dark ages- and the big capital movements but it also could not achieve to improve its system which was the pioneeer step for the western world. Therefore, important problems begins to emerge in the Empire on economic and military fields after the second half of the 17th century. Following this period, the modernization idea for the strength of the empire and to carry it back to its old good days showed itself basically in the education institutions which were the Europe and the Turkish art has taken its shape from these bases. In other words, the baic component of the constitution of the Turkish painting is "the education institutions" during the westernization period.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :