Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 43

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk kültürüne hizmet eden erzurum halk oyunları ve halk türküleri turizm derneği’nin dünü ve bugünü

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
445
DOI :
Özet Türkçe :

Erzurum'daki Türk Müziği çalışmalarına çok büyük katkıları olan Erzurum Halk Oyunları ve Halk Türküleri Turizm Derneği 09.12.1954 tarihinde kuruldu. Kurulduğu yıldan günümüze kadar; Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Tiyatro, Kadın ve Erkek Barları gibi alanlarda hizmet vermiştir. Dernek, birçok ses ve saz sanatçısı, akademisyen, öğretmen ve bu alanlar ile ilgili eğitmenlerin yetişmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Yurt içinde ve yurt dışında birçok faaliyetleri olan Erzurum Halk Oyunları ve Halk Türküleri Turizm Derneği, uzun yıllar Türk Kültürüne yapmış olduğu katkıların yanı sıra, Erzurum yöresine ait kültürün de geçmişten geleceğe aktarımını sağlaması açısından büyük bir okul olma rolünü üstlenmiştir. Bu çalışma, yarım asrı Türk kültür hayatına başarılı hizmetlerle geçirerek yoluna devam eden Erzurum Halk Oyunları ve Halk Türküleri Turizm Derneği’ni tanıtmayı ve çalışmalarını anlatmayı amaçlamaktadır. Araştırma, betimsel bir nitelik taşımaktadır. Gerekli nitel veriler, kaynak tarama yöntemi ve görüşme yöntemiyle elde edilmiştir.

Özet İngilizce :

Erzurum Folk Dances and Folk Songs Tourism Association has been founded in 09.12.1954, has a great contribute in Turkish Music in Erzurum. The association served in Turkish Folk Music, Turkish Classical Music, Women and Man Folk Dances and the arts until today, also played a huge role in education of sound and instrument artists, academicians, teachers and educators in this branch. Erzurum Folk Dances and Folk Songs Tourism Association has many domestic and foreign activities thus had big contribution in Turkish Culture, also functioned as a big school for passing down Erzurum region culture to next generation. This work aims to introduce and explain Erzurum Folk Dances and Folk Songs Tourism Association efforts, which has been serving Turkish Culture for half century successfully. The research has a descriptive characteristic. Required qualitative data’s have been obtained by source scanning method and conversation method.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :