Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 42

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tunceli yöresi alevilerinde geçiş dönemi inanç ve uygulamaları üzerine sosyolojik bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi1
Görüntülenme :
516
DOI :
Özet Türkçe :

İnsan hayatının geçiş dönemlerini doğum, evlilik ve ölüm teşkil etmektedir. Bu önemli geçiş dönemlerinde hemen hemen her toplumda birtakım adet ve uygulamalar bulunmaktadır. Türkler asırlar boyunca farklı dinleri benimsemelerine rağmen eski Türk dini gelenekleri bütün Türklerin manevi hayatlarına derin izler bırakmıştır. Bütün Anadolu’da olduğu gibi Tunceli Alevilerinde de bu dönemlerle ilgili olarak bazı adet ve uygulamalara rastlanmaktadır. Tunceli Alevilerinin geçiş dönemlerinin adetlerini ve uygulamalarını konu edinen bu çalışmanın araştırma evreni Tunceli İl sınırları, örneklemi de bölgede yaşayan Alevilerdir. Alevilerin geçiş dönemleriyle ilgili inanç ve bunlara ilişkin uygulamalar ile bunların yapıldığı günler eski Türklerdekilerle paralellik arz ettiği söylenebilir.

Özet İngilizce :

Transition period of people’s life consists of birth, marriage and death. There are a few customs and applications almost in every society in this important period. Although Turkish people accept different religions for centuries, old religious Turkish traditions have deep effect on al Turkish people’s moral life. As in all Anatolia, some traditions and applications about this term are encountered in Tunceli Alevis, too. This research’s study area which includes the transition period of traditions and applications of Tunceli Alevis is Tunceli borders and the illustration is Alevis who live in this region. Belief about transition periods of Alevis and applications about it and days that include these can be told that assumed to parallel to old Turkish people’s.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :