Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Töre cinayetleri açısından sosyal-hukuki düzenlemelerin evrimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
dic1
Görüntülenme :
831
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, ilkel toplumdan Osmanlı İmparatorluğuna kadar töre cinayetleri hukuki ve kültürel yönleriyle ele alınmaya çalışılmıştır. Asya ve Avrupa’nın büyük bir kısmını ihata eden geniş bir coğrafyada yaşayan toplumlarda kabul edilmiş olan eski hukuk sistemlerinde zina suç olarak kabul edilmiş ve genellikle ölüm cezasıyla karşılanmıştır. Diğer yandan, töre cinayetlerinin, eski toplumlardan beri zina eylemini önlemek için başvurulan / kullanılan en önemli araçlardan biri olduğu bilinmektedir. Sonuç olarak, farklı eski ve yeni toplum ve kültürlerde, töre cinayeti fiillerinin birbirini etkilediği söylenebilir. Bu tür suçların cezalandırılması, cezalandırma yetkisinin tamamen devlete geçmediği dönemlerde, aile veya kabile reisleri tarafından yerine getirilmiştir. Daha sonra, İslâm hukuk sistemine göre, zina suçlarını cezalandırma hakkı, tamamıyla devletin yetki alanı içerisinde değerlendirilmiştir. Son olarak Hz. Muhammed ve Raşit Halifeler Devri ile sonraki diğer Müslüman devletlerinde zina suçunun cezalandırılmasına yönelik metotlarla ilgili bazı örnekler verilmiştir. Buna ek olarak Osmanlı Kanunnamelerindeki konuyla ilgili prensipler, özellikle 1858 tarihli Ceza Kanununun zina suçlarına ilişkin maddeleri tartışılmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, an attempt will be made to discuss legal and cultural aspects of murders by custom from the ancient society to the Ottoman Empire. In the ancient legal systems dominating the societies living in a wide geographic area covering a large part of Asia and Europe, adultery was considered as an offense, which was generally punished with capital punishment. On the other hand, it is well-known that since ancient societies, murders by custom has been one of the most prominent measure employed to prevent adultery . As a consequence, it can be said that, in different former and living societies and cultures, acts of custom murders interacted with each other. Punishment of such offenses was executed by the head of the family or the head of the tribe in the periods when the authority for punishment was not completely assumed by the state. Afterwards, according to the Islamic legal system, punishment of adultery was considered entirely within the jurisdiction of the state. Finally, some examples were given concerning the methods of punishment of adultery at the time of Prophet Muhammad, the Pious Caliphs and some emerging Islamic states. In addition, the principles and rules in the Ottoman Codes, especially the provisions of of the Penal Code dated 1858 concerning adultery were discussed.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :