Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Toplam kalite yönetimi ve faaliyete dayalı maliyetleme yöntemi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
472
DOI :
Özet Türkçe :

Küresel rekabet ve hızla değişen teknoloji ortamları, işletmelerin yeni yönetim anlayışlarını kavramasını ve bu yöntemleri uygulamasını zorunlu kılmaktadır. Bu ortamda başarılı bir şekilde rekabet edebilmek için işletmelerin en önemli önceliği müşteri tatminini sağlamak ve maliyetleri düşürmek olmalıdır. Müşteri tatmini de ancak üretilen ürün ve hizmetlerin kalitesini sürekli olarak geliştirmekle sağlanabilmektedir. Çalışmada rekabette önemli bir faktör olan kalite kavramı üzerinde durulmuş, kalite yönetimi ve gelişimi ele alınıp toplam kalite yönetimi açıklanmıştır. Daha sonra, işletme yönetimine daha doğru ve güvenilir bilgiler sağlayan ve ürünle değil ürünün üretildiği süreçlerle ilgilendiğinden dolayı TKY’le uyumlu olan faaliyete dayalı maliyetleme yöntemi incelenmiş ve TKY’ni uygulamaya çalışan işletmelerde bu maliyetleme yönteminin kullanılabilirliği açıklanmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Global competition and fast changing technological environment make it necessary for businesses to comprehend new administrative understanding and to apply them. In order to become successful in such a competitional environment the businesses should give precedence to customer’s satisfaction and cost reduction. Customer’s satisfaction can be obtained just by improving continuously the quality of goods and services produced. At first the study examines the concept of quality, quality management and its improvement end the total quality management (TQM). Then, the activity-based costing (ABC) method is analyzed, which is in accord with the TQM because it gives more accurate and reliable information to the business management and is interested in the production process of a product, not in itself. Finally, the study tries to explain employability of this costing method in the businesses employing the TQM.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :