Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Timur’un, fethettiği ülkelerden mâverâünnehir’de topladığı bazı âlimler

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi1
Görüntülenme :
489
DOI :
Özet Türkçe :

Siyâsî ve askerî bakımdan Ortaçağ’ın en güçlü devletlerinden birini kurmayı başaran Timur’un, bunu gerçekleştirirken en önemli hedeflerinden biri de ülkesini ilim ve kültür sahasında geliştirmek olmuştur. O, bu çerçevede Semerkand ve Keş gibi şehirlerde medreseler yaptırmış, fethettiği ülkelerdeki tanınmış âlimleri kimi zaman ikna ederek veya davetnâmeler göndererek; kimi zaman da sürgün yolunu kullanarak Mâverâünnehir’de toplamıştır. Timur’un büyük saygı gösterdiği ve ihsanlarını eksik etmediği bu zümre, onun beklentilerini boşa çıkarmamıştır. Özellikle Sadeddin Taftâzânî ve Seyyid Şerif Cürcânî gibi âlimler sayesinde Maveraünnehir, dönemin önemli bir ilim ve kültür merkezi hâline gelmiştir. Bu gelişme, bir tarftan “Timurlu Rönesansı”nın doğmasına zemin hazırlamış, diğer tarftan da İslâm dünyasındaki ilmî faaliyetlere yeni bir ivme kazandırmıştır.

Özet İngilizce :

As a founder of one of the largest states during the Middle Ages, Tamerlane aimed to improve his country in the areas of science and culture. He built madrasas in such cities such as Samarkand and Kash as he gathered the scholars of conquered lands sometimes in Mavaraunnahr by persuasions or invitations and by forced migration at other times. These scholars that received Tamerlane’s respect mostly served well to his country. Thanks to scholars such as Saadeddin Taftazaani and Sayyid Shareef Jurjani, Mavaraunnahr became a center of cultural and scholarly activities. This development played as a background for the “Timurite Renaissance” while accelerating the scientific activities in the Islamic world.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :