Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The semantic analysis of the notion of the “illiterate” (ummi) in the qur’an and the illiteration of prophet momammed in this context

Yazar kurumları :
Fırat Üniverstesi İlahiyat Fakültesi1, Elazığ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
409
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, önce ümmî kelimesinin anlamsal çerçevesi üzerinde durulup, bu kavramın Kur’an-ı Kerim ve hadislerde kullanılış anlamları incelenmiştir. Böylece ümmî kavramının semantik analizi yapıldıktan sonra, Hz.Peygamber’in ümmî olup olmadığı yani peygamberlikten sonra okuma yazma öğrenip öğrenmediği konusu araştırılmıştır.

Kur’an’da, altı yerde geçen ümmî kelimesi, kendilerine kitap inen Kitap Ehlinden bir grup için kullanıldığı gibi, Hz.Peygamber ve onun toplumu olan Araplar için de kullanılmıştır. Ümmî kelimesi, öğrenim görmemiş, okuma yazma bilmeyen kimse anlamına geldiği gibi, Ehl-i Kitabın elindeki Tevrat ve İncili okumamış, onların bilgileriyle beslenmemiş kişi anlamında da kullanılmıştır. Ayrıca bu kelimenin Hz.Peygamber’in hitabettiği toplum olan Araplar, ve Hz. Peygamber’in vasfı olarak ta kullanıldığını görmekteyiz.

Hz.Peygamber’in peygamberlikten önce okuma-yazma bilmediği nass ile sabit olup bu konuda İslâm âlimleri arasında herhangi bir ihtilaf da yoktur. Bi’setten sonra, Hz. Peygamber’in ne bir kâtip gibi yazı yazdığı ne de bir kitaptan -bu kitap Kur’an olsa bile- okuduğuna dair sahih bir habere rastlanmamaktadır. Hz. Peygamber, okuma yazmayı en üst düzeyde öğrenebilecek zeka ve kabiliyete sahipken onun Kur’an’ı yazdığına dair hiçbir haber nakledilmemiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, first of all, we emphasized the semantics of the word “illiterate” and its usage meanings in the Qur’an and Hadiths. After doing the semantic analysis of the notion illiterate, we explored whether Prophet Mohammed was illiterate or not.

The word illiterate which was used six times in the Qur’an is used both for the prophets who the holy books were revealed for and for Prophet Mohammed and his community. The word “illiterate” not only means the person who cannot read or write but also the word who didn’t read the old Testament and the Bible and didn’t benefit from their ideas. This word is also used to characterize Hz.Mohammed, the Prophet.

That the Prophet Mohammed couldn’t read and write before his prophethood was proved with the verses of the Qur’an and the Hadith and that there is no conflict among the scholars of the Muslim theology. After the declaration of the prophethoad, there is no any evidence that Hz.Mohammed wrote and read anything ever if it was holy book the Qur’an. Although Hz.Mohammed had the top ability to learn to read and write there has not been any prof about his reading and writing anything.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :