Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 41

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The possibility of understanding a text:the unıversalism - relativism debate in the western and muslim hermeneutical traditions

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi1
Görüntülenme :
481
DOI :
Özet Türkçe :

This study purposes to compare hermeneutical efforts within the Western and Muslim worlds and it focuses on the universalism and relativism problem discussed in these traditions. The first section makes a general overview of classical and modern approaches in Western hermeneutics. The second section looks at the emergence of hermeneutical discussions in the Muslim world in approaching basic sources of Islam, such as the Qur’an. This discussion will be dealt with in reference to political controversies which emerged during the last two caliphates of Islam. Thirdly, it will compare and evaluate two hermeneutical traditions and attempts to reach a conclusion regarding the general problem and method of hermeneutics.

Özet İngilizce :

Bu çalışma Batı ve İslam dünyalarındaki yorumsayıcı çabaları karşılaştırmayı hedeflemektedir ve bu geleneklerde tartışılan evrenselcilik ve görecelilik sorununa odaklanmaktadır. Birinci kısım Batı yorumsamacılığındaki klasik ve modern yaklaşımların genel bir özetini yapmaktadır. İkinci kısım Kuran gibi temel İslami kaynaklara yaklaşımda İslam dünyasındaki yorumsayıcı tartışmaların ortaya çıkışını değerlendirmektedir. Bu tartışma İslamiyet’in son iki halifeliği sırasında ortaya çıkan siyasi gerilimler bağlamında ele alınacaktır. Üçüncü olarak, bu çalışma iki yorumsayıcı geleneği karşılaştıracak, değerlendirecek ve yorumsamacılığın genel sorunu ve yöntemi bağlamında bir sonuca ulaşmaya çalışacaktır.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :