Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 52

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The impact of accountability, transparency and ethical behaviour on buyer trust among third party logistics service providers

Yazar kurumları :
Gyte İşletme Fakültesi1, Atatürk Üniversitesi Aşkale MYO2
Görüntülenme :
485
DOI :
Özet Türkçe :

This research study deals with accountability, transparency and ethical behaviours

Özet İngilizce :

Bu çalışma ile üçüncü taraf lojistik (3PL) hizmet sağlayıcılarda hesap verebilirlik, saydamlık ve etik davranış konuları ele alınmış ve alıcının güveni üzerindeki etkileri incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 3PL hizmeti alan gıda üreticisi işletmelerden, 193 adet veri anket yöntemiyle toplanmıştır. Veriler, PLS tabanlı yapısal eşitlik modellemesi yöntemiyle analiz edilmiş ve şu sonuçlara ulaşılmıştır. Lojistik hizmet sağlayıcının hesap verebilirliği, saydamlık ve etik davranış üzerinde pozitif etkiye sahiptir. Aynı şekilde saydamlık ve etik davranış boyutlarının da güven üzerine pozitif bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Diğer yandan saydamlık boyutunun etik davranışı negatif etkilemesi ilginç bir sonuç olarak orataya çıkmıştır. Bu çalışma sonuçları şunu öneriyor ki, 3PL hizmet sağlayıcılar sistemlerini daha hesap verebilir, daha saydam hale getirdikçe ve müşterilerine etik ilkeler bağlamında hizmet ettikleri müddetçe daha güvenilir hale geleceklerdir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :