Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The basic views of khoja ahmad yasavî and

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara University1
Görüntülenme :
459
DOI :
Özet Türkçe :

Ahmad Yasavi and his followers were devoted to Islamic rules and Ahl-i Sunnah way, like the other Central Asian Turks. They belonged to Mâturîdî and Hanafî schools. Also they had the character and idea of malâmat. As a result of practising malâmat, they abstained from hypocrasy, criticised themselves and had a very simple life. In addition, the love of Allah and His Messenger, mercy for whole creatures, taking care of poors and orphans occupied very important place in their life.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Hoca Ahmed Yesevî ve tâkipçileri dînin emir ve yasaklarına bağlı, Ehl-i Sünnet ve Cemâat yolunda, diğer Orta Asya Türkleri gibi Hanefî ve Mâtürîdî idiler. Bunun yanı sıra, tasavvuf yolunda melâmet neş’esi (Melâmîlik) denen karaktere sâhiptiler. Gösteriş ve riyâdan kaçınır, sâde yaşar ve kendilerini eleştirirlerdi. Eserlerinde Allah ve peygamber sevgisi önemli bir yer tutmaktaydı. Mahlûkâta, özellikle de fakir ve yetimlere merhamet konusuna sıklıkla vurgu yaparlardı.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :