Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 41

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tecrîd-i sarîh mukaddimesi’nin kaynağı meselesi (i) (tedrîbu’r- râvî’den mukaddime’ye aynen alınan konular)

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi1
Görüntülenme :
440
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında ve Atatürk’ün isteği ile tercümesi talep edilen Tecrîd-i Sarîh’e, Ahmed Naîm tarafından yazılan Mukaddime’nin önemi herkesçe takdir edilmektedir. Esasen hadisçi olmayan müellifin, bu eserde vermiş olduğu bilgilerin derinliği ve genişliği itibariyle Mukaddime’nin, telif bir eser olmayacağı şüphesini uyandırmaktadır. Bu açıdan yapılan yüzeysel araştırmada, iki sayfadan fazla; on veya on iki sayfa tutarında benzerliklerin tespit edilmiş olması, malum eserin telif değil adeta tercüme olduğunu düşündürmektedir. Daha az miktardaki benzerliklerin tespiti de kaçınılmaz bir görev olmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The importance of the Mukaddime is appreciated by everybody the translation of which was wanted by Atatürk which is called Tecrid-i Sarih written by Ahmet Naim. In fact it is thought that Mukaddime can not be a compilation work since the ideas are thought not to be depth as the author himself is not a hadith writer. From this point of shallowly research, ten or twelve pages of analogies were ascertained and it is disturbed that certain work is a translation not a compilation. Determination of minor analogies will be an inevitable mission.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :