Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Teaching vocabulary to very young learners through games and songs

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
758
DOI :
Özet Türkçe :

This study mainly focuses on teaching vocabulary to very young learners through games and songs. A pre and post test were developed and administered to 46 students at Gülen Muharrem Pakoğlu primary school in the first term of 2008-2009 academic year. For Group A, the process of vocabulary teaching had been carried out through games and for Group B, the same process had been carried out through songs. For both groups, a point to test had been applied. Valid and reliable results have been achieved with the use of pre and post tests. In the light of the findings of the research, it has been figured out that teaching vocabulary to very young learners through games has been more effective.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu çalışma anaokulu düzeyindeki çocuklara kelime öğretiminin oyunlarla ve şarkılarla öğretilmesini incelemektedir. Bu amaca yönelik geliştirilen ön test ve son test 2008-2009 akademik yılının ilk döneminde Gülen Muharrem Pakoğlu ilköğretim okulunda eğitim görmekte olan 46 çocuk üzerinde uygulanmıştır. Grup A için kelime öğretimi oyunlarla verilmeye çalışılırken Grup B içinse şarkılarla verilmiştir. Gruplara işaret testi uygulanmıştır. Çalışmanın geçerli ve güvenilir sonuçlara ulaşabilmesi için her iki gruba da bir ön test ve son test uygulanmıştır. Araştırmanın bulguları doğrultusunda, oyunlarla gerçekleştirilen kelime öğretimi, şarkılarla gerçekleştirilen kelime öğretiminden daha etkili çıkmıştır

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :