Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Teaching culture and language through folktales

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
534
DOI :
Özet Türkçe :

Providing students with the opportunity to study different cultures increases their global understanding and helps foster tolerance of cultural differences. Folktales can be a useful tool for increasing foreign language learners’ multicultural awareness. A qualitative study was conducted to search how third grade Turkish EFL (English as a foreign language) learners reflect to different cultures by reading and depicting cross cultural folktales visually through illustrations. Selected folktales from Estonia, Greece and Slovenia written in English were used during four- 40 minute- lessons. The data were gathered through video recordings and class observations, research forms and story sequence forms filled in by the learners. Their performances in English Language Arts (reading, writing, listening, speaking) were assessed according to the standards of National Council of Teachers of English (NCTE) and International Reading Association (IRA). Analyses of the data patterns showed a great interest of the learners in folktales and illustrations besides an increasing awareness to cultural diversity and they improved their literacy of arts in speaking, writing, reading and listening in English language to the target standards of (NCTE/IRA)

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Öğrencilere farklı kültürleri tanıma fırsatı vermek onların küresel anlayışını artırır ve kültürel farklılıkları hoşgörü ile karşılamalarını sağlar. Halk hikayeleri, yabancı dil öğrencilerinin çok kültürlülük farkındalığını arttırmada faydalı bir araç olabilir. İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen ilköğretim 3. sınıf Türk öğrencilerinin farklı kültürlere ait halk hikayelerini okuyarak ve görsel olarak illastrasyonlarla betimleyerek değişik kültürler hakkında ne kadar bilgi sahibi olabildiklerini araştırmak amacıyla nitel bir çalışma yapılmıştır. 40 dakikalık dört ders boyunca, Estonya, Yunanistan ve Slovenya’dan seçilmiş ve İngilizce olarak yazılmış halk hikayeleri kullanılmıştır. Veriler, video kayıtları, öğrenci değerlendirme/inceleme aktiviteleri, öğrenciler tarafından doldurulmuş araştırma formu ve hikaye sıralama formu vasıtasıyla toplanmıştır. Öğrencilerin İngilizce performansları (yazma, konuşma, dinleme, okuma) Uluslararası Okuma Kuruluşu ve Ulusal İngilizce Öğretmenleri Konseyi standartlarına uygunluğuna gore değerlendirilmiştir. (NCTE/IRA) Veri analiz sonuçları, öğrencilerin halk hikayelerine ve illüstrasyonlara büyük ilgi göstermelerinin yanı sıra değişik kültürlere karşı farkındalıklarının arttığını ve İngiliz dilini konuşma, yazma, okuma ve dinleme gibi kullanma becerilerinin NCTE/IRA standartlarına uygun şekilde geliştiğini göstermiştir.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :