Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 55

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tasavvuf kültüründe ve tasavvufî/işârî tefsirlerde ashâb-i kehf kissasi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
519
DOI :
Özet Türkçe :

Mutasavvıflar Ashâb-ı Kehf’i, tasavvufla özdeş gördükleri fütüvvet konusunun öncülerinden saymışlar, onların meziyetlerini de tasavvuf ve fütüvvet ehli için örnek kabul etmişlerdir. Onlarla ilgili olağanüstü durumlar evliyânın kerâmetlerinin hak ve sâbit olduğunun delilleri arasında zikredilmiştir. Ashâb-ı Kehf Allah’ın dostları (evliyâ) ve kendi zamanlarının evtâdı olarak görülmüş; onların özellikleri ile tasavvufî hayat tarzı arasında paralellikler kurulmaya çalışılmıştır. Bu bakış açısıyla tasavvufî/işârî tefsirlerde Ashâb-ı Kehf Kıssası hakkında pek çok yorum yapılmıştır.

Özet İngilizce :

Sufis acknowledge Ashab al-Kahf (the Companions of the Cave) among the pioneers

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :