Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 41

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tasavvufî bir yorum olarak alevîlik ve bektaşîlik

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul İmam-Hatip Lisesi1
Görüntülenme :
611
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede Alevîlik ve Bektaşîliğin tasavvuf eksenli bir yorum olduğu konusu ele alınmaktadır. Giriş kısmında İslam düşünce tarihi içinde tasavvufî yorumların ortayı çıkışı, yayılışı ve genel esasları hakkında özetle bahsedildikten sonra Alevîlik-Bektaşîlik düşüncesinin Anadolu’da oluşmasının çok kısa bir tarihi verilmektedir. Hacı Bektaş-ı Veli’nin düşünceleri doğrultusunda şekillenen bu yapının temel unsurları hakkında yazılı kaynaklardan hareketle bilgiler verilerek tasavvuf eksenli bir oluşum olma özelliği üzerinde durulmaktadır. Dört kapı kırk makam, Allah ve Peygamber sevgisi, musahiplik, cem, tevella ve teberra, ehlibeyt ve on iki imam gibi Alevilik ve Bektaşiliğin temel unsurları incelendiğinde bu yapının tasavvuf eksenli bir oluşum olduğu görülür.

Özet İngilizce :

In this article, Alevism and Bektashism is studied from the Sufistic point of view. In preamble a brief information regarding to general issues, along with the starting and spreading of Sufistic interpretations in Islamic Thought is given. After that, a short history of formation of Alevite-Bektashi Thouhgt in Anatolia is provided. This formation is influenced by Hacı Bektash’s ideas. Based on written documents, information about the basic elements of that thouhgt had been provided and emphasis is laid on Sufistic character of that formation. When basic items of Alevi and Bektashi thought is investigated, like four door forty post, love of Allah and Prophet, (muhasiblik) brotherhood, cem rite, tevella and teberra, ehli beyt and twelve imams, it is seen that this formation has Sufistic base.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :