Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarihsellik bağlamında tefsir geleneğinde değişim

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Harran Üniversitesi1
Görüntülenme :
508
DOI :
Özet Türkçe :

Klasik İslam bilginlerine göre Kur’an, Allah’ın Muhammed’e vahyettiği ezeli kelamıdır ve Allah’ın sonsuz ilminin bir tecellisidir. Kur’an’ın indirilişinden maskat, dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak olan ibadet nizamının kalplere yerleşmesi, sonra da bir yaşantı modeline dönüşmesidir. Bunun için Kur’an inanç sistemi ile birlikte pratik hayata uygulanabilecek bir takım temel prensipler ve hükümler de ihtiva etmektedir. Bu temel prensipler zamanla değişmeyen külli ve ebedi hakikatlerdir. Çünkü Allah’ın ilmine dayanmaktadır. Modernizmin İslam dünyasının kapısını çaldığı zamana kadar durum böyle devam ederken İslami modernizm yepyeni bir belirleme yapmaya başladı. Buna göre Kur’an evrensel mesajlar ihtiva etse bile form itibariyle tarihsel bir söz ve tarihsel bir metindir. Bu araştırmada bu iki görüş tartışılmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

According to the conclusion reached by classical Muslim scholars, the Koran is the reflection of Allah’s eternal logos and knowledge. The purpose of the revelation of the Koran is to ensure that a worshipping order which would provide happiness in this world and the Hereafter be rooted in the hearts of the believers and then transformed into lifestyle. Accordingly, in addition to a belief system, the Koran contains a number of principles and rules that are applicable in real life. These principles are universal and eternal truths which are not subject to chance over time since they are based on Allah’s knowledge. But after the effect of modernism on Muslim world, this view (non-changeability) has been questioned. According to this new view, although the Koran is containing universal messages, it is, at same time, a historical word and a historical text. These two opinions are discussed in this paper.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :