Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarihçi müneccimbaşı ahmed b. lütfullâh ve eseri câmi‘u’d-düvel’in son kısmı hakkında yeni bulgular

Yazar kurumları :
Şarkiyatçı, Almanya1
Görüntülenme :
752
DOI :
Özet Türkçe :

Müneccimbaşı Ahmed Dede’nin Câmi‘u’d-Düvel’inin son kısmı şimdiye kadar yeterli olarak incelenmemiş ve müellifinin içinde yaşadığı dönem hakkında yeterli bilgi elde edilememiştir. Bunun sonucu olarak dayanaksız bazı bilgiler ortaya atılmış, ancak bu bilgiler de tahminden öteye geçememiştir. Bu makalede, ilmî deliller de gözönünde bulundurularak, müellifin içinde yaşadığı dönem ile ilgili bilgi sunulmuştur. Ayrıca eserinin nerede ve hangi yılda yazıldığı hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıkarılmıştır.

Özet İngilizce :

Munedjdjimbashi, Ahmed Dedes just so far Jâmi ad-duwal as the last part of the review period is not enough information about the living and the editor could not be obtained. As a result, has put some information, but it did not go beyond the estimate. In this article, the scientific evidence is also considered, the editor is presented information about the period of living. Also in the works, and what is written about where new information has been removed to face the day.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :