Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tao prensi davit döneminde theodosıopolıs (erzurum) yöresi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
495
DOI :
Özet Türkçe :

Hz. Osman döneminde fethedilen Erzurum, üç asra yakın bir süre Müslümanların hâkimiyetinde kalır ve X. yüzyıl ortalarına doğru yeniden Bizans’ın eline geçer. Ancak, bir asır kadar süren yeni Bizans döneminde yöre hakkında bilgilerimiz yok denecek kadar azdır. Bu devreyi biraz olsun aydınlatabilmek için o zamanlar bölgede önemli bir güç hâline gelen Tao Prensi Kuropalat Davit’in siyâsî faâliyetlerini bilmek gerekir. Çekirdek arâzisini Oltu ve Tortum çayı havzalarının oluşturduğu Davit, Bardas Skleros isyanında izlemiş olduğu Bizans yanlısı politikasının ödülü olarak topraklarını önemli ölçüde genişletir. Ancak bir süre sonra patlak veren Bardas Phokas ayaklanmasındaki Bizans’a muhâlif tutumu, onu canından ve malından eder. Böylece bölgedeki siyâsî sınırlar yeniden şekillenir.

Özet İngilizce :

Erzurum was conquered in period of the third Caliph Osman. The city had been under sovereignty of Muslims during three centuries. Byzantines captured Erzurum at the mid 10th century. We don’t know a lot about the residents of Erzurum in this era that lasted a century. We have to know about the political activities of Kurropolat Davit of Princate Tao to understand this period. The center of his land is Oltu and Tortum creek. Prince David engraved his land as a result of his Byzantinian follower policies at the rebellion Bardas Skleros. But after a short time because of his anti Byzantinian policies at the Bardas Phokas rebellion he lost his life and land

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :