Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 42

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tam öğrenme modeline dayalı ön öğrenme çalışmalarının piyano öğrencilerinin başarısı üzerindeki etkileri

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
488
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada tam öğrenme modeli kapsamında değerlendirilen ön öğrenme çalışmalarının piyano öğrencilerinin çalma başarıları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma için öncelikle her biri üçer kişiden oluşan deney ve kontrol grupları belirlenmiştir. Çalışma içerisinde önce kontrol grubu ile 40 dakika, daha sonra deney grubu ile 40 dakika çalışılmıştır. Kontrol grubu ile herhangi bir yöntem kullanılmaksızın çalışılmıştır. Çalışmada deney grubu öğrencilerine ilgili piyano eseri üç gün boyunca belli aralıklarla dinletilmiş ve üç gün sonunda öğrenciler çalışmaya alınmıştır. Çalışma için belirlenen örnek eserin dinletilmesi ve deney grubu öğrenciler ile çalışılması ardından elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Çeşitli istatistik işlemler sonucu yapılan değerlendirmeler neticesinde, eser dinlemeye yönelik ön öğrenme çalışmalarının başarılı olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

In this study effect of pre-learning studies in the scope of mastery learning on piano playing success of the students has been examined. Firstly experiment and control groups consist of 3 students per group has been determined for the study. In the study process first studied with control group for 40 minutes, after studied with experiment group for 40 minutes. With control group it has studied by using any other strategy. Into the study determined piano piece has been listened to the experiment group students during 3 days and after 3 days students taken into the application process. After listening the sample piece and working with the experiment group students, the obtained data has been evaluated. As a result of the various statistical assessments, it has seen that pre-learning studies based on song listening were successful.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :