Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tabip-filozof ebû bekir er-râzî’nin felsefesinin kaynakları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
KTÜ Rize İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
471
DOI :
Özet Türkçe :

İslam Felsefe Tarihinde Tabiiyyun ekolünün en önemli temsilcisi olan Ebû Bekir er-Râzî, felsefeyi bir yaşam şekli olarak kabul etmektedir. Bu yüzden o felsefeyi, “insanın gücü yettiği ölçüde Allah’a benzemesi” olarak tanımlamaktadır. Onun felsefi sisteminde metafizik düşüncesi ile ahlak anlayışı önemli bir yere sahiptir. Metafizik düşüncesi “beş ezeli ilke/varlık” doktrinine dayanmaktadır. Bunlar; yaratıcı, külli nefs, heyûlâ, halâ (mutlak mekan) ve zaman (mutlak zaman) olmaktadır. Bu düşüncenin kaynağı tam olarak bilinmemekle birlikte, ilgili kaynaklarda bu konuda birçok farklı görüş vardır.
Ahlak anlayışı ise, eklektik bir yapıdadır. Çünkü Râzî, Sokrates, Platon, Epiküros, Calinus, Kindi ve benzerleri gibi birçok filozoftan etkilenmiştir. Fakat, hiçbir zaman tam bir taklitçi olmamıştır.

Özet İngilizce :

Abu Bakr al-Razi who is the most important representative of Tabiiyyun School in the History of Islamic Philosophy conceive philosophy as a way of life. Therefore he describe it as “the imitation of Almighty God so far as lies within man’s power”. In his philosophical system both the metaphysical thought and ethical views are very important. His thought of metaphysic based on the doctrine of the Five Eternals. These are creator, universal soul (kulli nefs), prime matter (ilk heyûlâ), absolute space (mutlak mekan) and absolute time (mutlak zaman). Even though the origins of this thought isn’t known completely, there are many different views about this topic in the concerned sources.
The ethics of al-Razi is somewhat eclectic. Because, al-Razi was influenced from Sokrates, Platon, Epiküros, Calinus, al-Kindi and etc. But, he hadn’t been an imitator at all.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :