Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Süleyman çelebi’nin mevlid (vesîletü’n-necât)’inde mitolojik unsurlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi1
Görüntülenme :
545
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale, Süleyman Çelebi’nin halk arasında “Mevlid” olarak meşhur olan Vesîletü’n-Necât isimli eserindeki metafizik anlatımlar ve mitolojik unsurlarla ilgilidir. Hz. Muhammed’in doğumundan vefatına kadar olan dönemde gerçekleşen bir takım mucizevî olayların ağırlıklı olarak işlendiği söz konusu eser, ülkemizde önemi gün ve gecelerde, doğum, ölüm, ad koyma, hacca gitme ve askere gitme zamanlarında tören havasında toplu olarak okunmaktadır. Bu eser, gerek içeriği, gerekse halk nazarında önemli görünüp sıradan bir metinden farklı bir formda okunması gibi birçok yönden mitsel özellik arz etmektedir. Bu çalışmada Süleyman Çelebi ve eseri hakkında kısaca bilgi verildikten sonra, eserde geçen mitolojik unsurlar, mitlerin yapısı, işlevi ve çeşitleri bağlamında karşılaştırmalar yapılarak değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This article deals with metaphysical expressions and mythological components in Vesîletü’n-Necât (which is widely known as “Mevlid” among public people) by Süleyman Çelebi. It contains events and episodes from he life of the Prophet Mohammed during his life time which are believed as miraculous. It is widely chanted as part of the ceremonial ritual in the anniversaries of significant events such as death, the times of denominate, when celebrating the pilgrimage journey and joining the army. This work involves, in its various versions and aspects, some mythological characters. After presenting information about the bibliography of Süleyman Çelebi and his work briefly, the paper evaluated mythological components, structures, functions and kinds of myths took place in it.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :