Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 51

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Süleyman ateş’in yüce kur’ân’ın çağdaş tefsiri adlı eserinde isrâiliyat

Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
555
DOI :
Özet Türkçe :

İsrâiliyat; tefsire girmiş olan Yahûdi, Hıristiyan ve diğer dinlere ait kültür kalıntılarıyla, dinin aleyhine veya lehine uydurulup Hz. Peygamber'e ve onun sahâbelerine isnâd edilen her türlü haber ve kıssadır. Bu bilgiler tefsirlerde kullanılmıştır. Ancak tefsire girmiş olan bu bilgilerin Kur'an ve Sünnet'le sabit olan bilgilere uyup uymadığı da tartışma konusu olmuştur. Bu sebeple XIX. ve XX. yüzyıl tefsir âlimlerinin büyük çoğunluğu İsrâiliyat'a karşı tavır almışlar ve ayetlerin tefsirinde bu bilgilere yer vermenin gereksiz olduğu konusunda birleşmişlerdir. Bu çalışma da çağdaş müfessirlerden Süleyman Ateş'in Tefsirinde İsrailiyat'ı ele alış biçimini ve görüşlerini örneklerle ortaya koymaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

İsrâiliyat; commentary, which has become the science of Judaism, Christianity and other religions, the remains of the culture, religion, against or in favor of the Prophet and his colleagues laid against all kinds of news and story. This information is one of the important topics in the science of exegesis. However, the science of interpretation, which has become a major problem in terms of the science of Tafsir of this information whether you meet the Koran and the Sunnah. For this reason, the majority of the XIX and XX century scholars of exegesis took a stand against this information. This information is useless at the verses are united also in the description. This work is the interpretation of contemporary commentators Suleyman Ates' handling of this information and views on the format of the examples reveal.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :