Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 45

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Stres kaynaklarının yöneticilerin genel sağlıkları üzerindeki etkisi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Erzurum MYO, Büro Hizmetleri ve Yönetim Asistanlığı Böl.1, Atatürk Üniversitesi, Erzurum MYO, Bilgisayar Teknolojisi Bölümü2
Görüntülenme :
393
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz koşullarında stressiz bir yaşam düşünülemez. Stres faktörleri genel olarak (bireyin kişiliği, aile, örgüt ve sosyal çevre kaynaklı) o kadar geniş bir çevreyi kapsamaktadır ki bu stresleri sağlığı tehdit etmeyecek düzeye indirmek tek başına bireysel çabaları aşmaktadır. Organizmanın fizik ve ruhsal sınırlarının zorlanması ve tehdit edilmesiyle ortaya çıkan stres, kısa ve uzun zaman içinde çalışanların genel sağlık ve davranışları üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu çalışmayla Erzurum'da Özel ve Kamu kurum yöneticilerinin strese bağlı olarak yaşadıkları genel sağlık ve davranışları üzerindeki olumsuz etkilerini saptamaya yönelik anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen veriler yöneticilerin demografik özellikleri dikkate alınarak varyans analizi ile frekans dağılımı ve yüzde hesapları uygulanarak sonuçlar yorumlanmıştır.

Özet İngilizce :

A Life without stress is not considered at recent conditions. Stress factors (personal characteristics, family, organizational and social environment) include such a large environment that individual efforts cannot overcome to reduce these stress levels not to threaten health. The stress occurred by threatening and forcing physiological and psychological limits of human-body has caused negative effects on general health and behaviors of individuals who work in a short and long term. A survey was carried out to determine negative effects of general health and behaviors which the managers have faced dealing with stress in private and public establishments in Erzurum. The data obtained were interpreted by considering demographical aspects of the managers and by using one-way anova and frequency distribution.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :