Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sovyet sonrası rus ortodoks kilisesi’nin sosyal anlayışı

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi1
Görüntülenme :
499
DOI :
Özet Türkçe :

Sovyetler Birliği’nin dağılması, bir ideolojinin tarih sahnesinden çekilmesi kadar, yıllardır baskılanmış Rus Ortodoks Kilisesi’nin yeniden yapılanmasını ifade etmektedir. Rus Ortodoks Kilisesi komünizm sonrasında Rus halkının “Ortodoks” kimlik üzerinden güçlü bir milli muhafazakârlık anlayışının gelişmesine imkân vermiştir. Bu nedenle Rus Ortodoks Kilisesi, Rusya’da halkın diğer resmi kurumların yanında en çok güvendikleri ve gönülden bağlandıkları bir kurumdur. Ancak Sovyet sonrası dönemde güçlenen kilisenin etkin olduğu Rusya’nın genellikle Batılı değerlere dayanan sekülerleşme, kilise-devlet ayrılığı ilkesi, dini yaşamın özelleştirilmesi ve sivil toplumun güçlendirilmesi gibi modern kuramlara ne derece intibak sağlayacağı da merak konusudur. Bu sorunun cevabının ipuçları Rus Ortodoks Kilisesi’nin 2000 yılında ilan ettiği “Rus Ortodoks Kilisesi’nin Sosyal Anlayışının Temelleri” başlıklı metninde yer almaktadır. Bu metin incelendiğinde, esasen Rus Ortodoks Kilisesi’nin Batı tanımında yer alan bir kilise-devlet ayrımı ilkesinden çok farklı bir din-devlet ilişkisi tasarladığı anlaşılmaktadır. Bu tasarı, kilisenin devlet ile dünyevi yaşamın her alanında işbirliği yapması ilkesine dayanırken, aynı zamanda eski çarlık döneminin monarşist idaresinin Rus Ortodoks Kilisesi üzerinden canlandırılmasına yol açacak imaları içermektedir.

Özet İngilizce :

The collapse of the Soviet Union indicates reconstruction of oppressed Russian Orthodox Church as well as falling down of an ideology from the history. Russian Orthodox Church has served for Russian people to develop a strong conservative national identity by means of “orthodoxy”. Therefore, Russian Orthodox Church is one of the most trusted institutions for Russian people alongside other official institutions. However, it is still one of the most wondering question that: How far Russia, that is under pressure of Russian Orthodox Church which has got stronger after collapsing Soviet Union period, will be able to adapt to some modern establishments like west oriented secularism, the principle of separation between church and state, privatizing religious life and supporting civil society? The clues of answer can be found in the statement of “The Bases of the Social Concept of Russian Orthodox Church” which has declared by Russian Orthodox Church in 2000. It can be comprehend by examining the statement that; Russian Orthodox Church projects a kind of church-state relation which is much more different than it was in the West. The scheme based on the principle of mutual cooperation between church and state in every field of worldly life. But at the same time the scheme includes of some implications for reviving old tsarist monarchist system by means of Russian Orthodox Church.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :