Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sovyet dönemi buhârî yurdunda hadîs

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
472
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, bir dönemler bize kapalı olan önemli hadis ilim merkezleri Türkistan’ın Buharâ, Taşkent, Semerkant ve Tirmiz gibi şehirlerinde “hadîs”in durumu araştırılmıştır. Bu bağlamda, Buhârâ’nın Hadis İlmi açısından arzettiği tarihî öneme değinilmiş, Sovyet Döneminde genelde İslâm’a yönelik baskılardan bahsedildikten sonra, özelde de Kur’ân ve Hz. Peygamber’e yönelik eleştiriler özetlenmiş, devamla, devlet kontrolündeki islâmî öğrenim ve hadis ilişkisi üzerinde durulmuştur. Bu konuda, Din öğretimi kurumlarında verilen hadis dersleri, hadis alanında yapılan yayınlar ve ansiklopedik eserlerde yer alan hadis kavramları araştırılmıştır. Daha sonra, bağımsız İslam ve hadis çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir.

Özet İngilizce :

This paper studies the status of hadith in such cities of Turkistan as Bukhara, Tashkent, Samarkand and Tirmiz, which were significant centers for the hadith research and once closed to us. In this study, an account of the historical significance of Bukhara with respect to hadith research is touched on. Besides, the Soviet oppression directed especially against Islam and criticisms against the Qur’an and the Prophet are summarized. In addition, relation between Islamic education under the State control and the hadith are analyzed. In this connection, the hadith lectures in religious educational institutions, the literature on hadith, and the concepts related to the hadith contained in encyclopedic publications are examined. Finally, independent researches on Islam and the hadith are reported.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :