Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Social semiotics and efl pedagogy: a semiotic visit to the enemy within the heart of young goodman brown

Yazar kurumları :
University of Florence 1
Görüntülenme :
593
DOI :
Özet Türkçe :

This article focuses on the semiotic reading of Young Goodman Brown, a short story Nathaniel Hawthorn published in 1835. This reading selection is highly rich in terms of symbolic codes allowing literary interpretation for the reader to develop a critical perspective in a three-step semiotic reading process. They will (1) read within the text for the sense, (2) interpret what is said by reading upon the text for the value, the theme, and (3) criticise what is communicated by reading against the text for the critique. When taken in the context of the Amduat, the night journey of the soul in the world of dead as recounted in the Egyptian esoteric lore, Young Goodman Brown can be interpreted and criticised with references to The Lost Symbol published first in 2009 by Dan Brown,centering on a twelve-hour night journey of an intellectual in Washington D.C.with the hidden codes of secret teachings of all ages scattered around.

Özet İngilizce :

Bu makale Nathaniel Hawthorne tarafından 1835'te yayımlanan Young Goodman Brown başlıklı kısa őykűsűnűn simgebilimsel okunması űzerine odaklanmaktadır. Bu okuma parçası okuyucunun űç aşamalı simgebilimsel okuma sűrecinde eleştirel bakış açısı geliştirmesi için edebî yoruma imkân sağlayan sembolik kodlar açısından oldukça zengindir. Okuyucu (1) anlama ulaşmak için metin içi okuma, (2) metnin temasına ulaşmak amacıyla metin űstű okuma ve (3) metnin eleştrisi için metin ilettiği sőyleme karşı okuma yaparaktır. Mısırın gizemli kodlarının oluşturduğu kűlt içerisinde insan ruhunun őlűler dünyasında bir gece yűrűyűşűne çıkıp aydınlanmasını konu alan Amduat bağlamında alındığında, Young Goodman Brown, Dan Brown'ın 2009 yayımlanan ve gizli őğretilerin sembollerinin bulunduğu Washington D.C.'de geçen, bir akademisyenin gece yűrűyűşunű anlatan romanı The Lost Symbol 'na (Kayıp Sembol) karşı edebî gőndermelerle yorumlanıp eleştirilebilir.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :