Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 57

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sinif öğretmeni adaylarinin türk kimliği, dost ve düşman ülke algilari

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi1
Görüntülenme :
544
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının kimlik ve geçmiş algılarının tespitine yöneliktir. Çalışma 2012-2013 öğretim yılının ikinci döneminde, Kafkas Üniversitesinde 2012-2013 öğretim yılı bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu sınıf öğretmenliği anabilim dalının birinci ve dördüncü sınıfında öğrenim görmekte olan sınıf öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Çalışmanın yöntemi nitel bir araştırmadır. Öğ-retmen adaylarının görüşleri görüşme yöntemi aracılığıyla alınmıştır. Elde edilen veriler nitel veri analizi tekniğinden yararlanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın bulguları de-ğerlendirildiğinde öğretmen adayları Türk kimliğini geniş bir yelpazede tanımlamıştır, öğretmen  adaylarının  tarihte  en  fazla aidiyet  duydukları  devlet  Osmanlı  İmparatorlu-ğu olmuştur, öğretmen adayları tarihsel kahramanları olarak ise ilk sırada Fatih Sultan Mehmet’i tercih etmiştir. Bunun yanında öğretmen adayları bir toplumda beraber yaşamada değerlerin önemine vurgu yapmıştır, öğretmen adayları Türkiye için tehlikeli devlet olarak en fazla oranda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’i seçerken Türkiye’ye dost devlet olarak ise Azerbaycan’ı seçmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study was to determine the perceptions of students’ identity and history. Work carried out at the University of the Caucasus in the second period of the academic year 2012-2013. Studying in a classroom teacher to work in the department participated in the first and fourth grade teacher candidates. Model is a qualitative research study. For this purpose, pre-service teachers were asked to answer seven questions to openended questions. Considering the results of the research teachers has identified a wide range of Turkish identity. More positive perception of the Ottoman Empire by classroom teachers. In addition classroom teachers have been emphasizing the importance of valuesin a society together. Maximum percentage of teacher candidates emphasized dangerous state  is  United  States  and  Israel  for Turkey.  Classroom  teachers  chose  to  Azerbaijan friendly state to Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :