Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 56

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sinif öğretmeni adaylarinin okul deneyimi dersinde iletişimle ilgili ilk izlenimleri

Yazar kurumları :
Milli Eğitim Bakanlığı 1, Atatürk Üniversitesi 2
Görüntülenme :
501
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim fakültelerinde verilen teorik bilgilerin uygulama süreci olan Okul Deneyimi dersi, öğretmen adaylarının hem gözlem yapmasını hem de deneyim kazanmasını sağlar. Öğretmen adayları, okullara ilk gittiklerinde mesleklerine de ilk adımı atmış olurlar. Bu deneyim, onların düşüncelerini ve duygularını da yönlendirecektir. Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının okul deneyimi için ilkokullara gittikleri ilk günde sınıf ortamı ve okuldaki iletişim ortamı ile ilgili edindikleri ilk izlenimlerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 40 sınıf öğretmeni adayından oluşmaktadır. Araştırma verilerinin toplanması amacıyla görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının görüşleri, sınıf ortamı ve okul ortamında iletişim olarak iki ana tema üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Özet İngilizce :

The application of theoretical knowledge in the process of education faculties School Experience course allows teachers to gain experience and make observations as well. Student teachers, are starting professions at their first days in the school. This experience will guide their thoughts and feelings.The aim of this study was to determine the first impressions of student teachers about the classroom environment and communication at school on their first day of school.The sample of the study Ataturk University Faculty of Education, which is composed of 40 candidates for classroom teachers. Interview form was used to collect research data. The data analyzed by content analysis. The opinions of teachers participating in the study is concentrated on two main themes: The classroomenvironment and communication at school.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :