Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şiî-imamiyye’nin insan özgürlüğü sorununa yaklaşımı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi1
Görüntülenme :
507
DOI :
Özet Türkçe :

İnsan özgürlüğü sorunu tüm din ve felsefelerin tartıştığı en önemli sorunlardan birisidir. Diğer İslamî ekol düşünürleri gibi İmamiyye-Şiası’na mensup düşünürler de bu sorunla ilgilenmiş ve bu sorun etrafında farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Kader inancını inanç ilkelerine dâhil etmediklerinden hareketle kendilerinin insan özgürlüğü sorununu daha serbest tartıştıklarını ve Mu’tezile’nin hür irade anlayışını benimsediklerini iddia etmişlerdir. Ancak bu bir iddiadan öteye gidememiştir. Şiî-İmamiyye insan özgürlüğü konusunda Sünnî anlayıştan farklı bir anlayış geliştirememiştir. Sünnî kader anlayışı Şiî-İmamiyye tarafından da benimsenmiştir.

Özet İngilizce :

The Problem of human freedom is one of the most problem all the whole religion and school of thought. Shi’ite-Imamıyya has also interested in this problem and leaders of this school has putted forward differend opinions around this problem. Part of leaders of this school has claimed that themselves adjusted free-will of Mu’tazila. But this isn’t in this way. Understanding of free-will of Sunnî’s was adopted by Shi’ite-Imamıyya.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :