Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2014 , Cilt , Sayı 58

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Seyyid sibğatullah arvâsî (ö. 1287/1870) ve bazı tasavvufî kavramlara yaklaşımı

Yazar kurumları :
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Ana Bilim Dalı1
Görüntülenme :
559
DOI :
Özet Türkçe :

Makalede ele aldığımız Seyyid Sibğatullah Arvâsî, 19. yüzyılda Van’da doğmuş Bitlis/ Hizan civarında yaşamış bir mutasavvıftır. Ayrıca medrese ve tasavvuf eğitimini bir arada yapabilen ender mollalardan olup Nakşîbendîliğin Hâlidi geleneğinin önemli bir temsilcisidir. Bundan dolayı makalenin ilk aşamasında hayatı ve tarîkatından kısaca bahsedilmiştir. Gavs-i Hizanî ismiyle şöhrete kavuşan Arvâsî, Minah adlı eserinde tasavvuf yoluna girenlere ve mürîdlerine seyr u sülûk sırasında karşılaşabilecekleri tehlikeleri ve yapılması gerekenleri anlatmıştır. Bu kapsamda, özellikle eserde bahsi geçen seyr u sülûk, sâlik, mürîd ve mürşidin durumu, rabıta ve fenâ’ya ulaşma gibi konulara değinilmiştir.

Özet İngilizce :

Sayyid Sebghatullah Arvasi, is a sufi who was born in Van in the century of XIX. and lived in the around of Bitlis/Hizan. He is the one of the distinguished representative of Hâlidi Naqshbandis and received education of madrasah and mysticism. In the beginning of the article I dealt with the life of his life and sufi order. In his famous book Minah, Arvasi who is well known as Gavsi Hizani tells the method of beginners in sufism. As well as the process of maturation of the soul and dangers. In this context concepts which are mentioned in the “Minah” as seyr u suluk, salik, murid, status of murshid, and rabita are examined.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :