Cilt: 2 Sayı : 3
PRIVACY CONCERNS OF PUBLIC EMPLOYEES ON THE INTERNET: A STUDY IN BURSA
Ali ACİLAR,Hakan OLGUN,Aylin GORUR

1.4K 129

Öz entrThe widespread use of computers and the Internet has provided many advantages to everyday life, but also created new opportunities for unethical and illegal acts. Today, online privacy is one of the main concerns of the Internet users. Therefore privacy issues on the internet have become an important topic in the literature. Even though there are significant numbers of articles which are the subject of privacy, a limited number of papers investigate online privacy issues in public sector. The main aim of this study is to explore online privacy concerns of public employees. For this reason a survey conducted among public employees of governorship of Bursa, one of the largest cities in Turkey, in 2014. The survey questionnaire is consisted of items to measure online privacy concerns and some demographic characteristics of study participants. The findings of this study suggest that the research participants have concerns (although not very high) in general related to the Internet use.Bilgisayarların ve İnternet'in geniş ölçüde kullanımı günlük hayatımızda birçok fayda sağlamış olmasına rağmen aynı zamanda etik olmayan ve yasa dışı uygulamalara da fırsat oluşturmuştur. Günümüzde çevrimiçi mahremiyet, İnternet kullanıcılarının önemli kaygılarından birisidir. Bu nedenle İnternet’te mahremiyet sorunları, literatürde önemli bir konu haline gelmiştir. Mahremiyeti konu edinen çok sayıda makale olmasına karşın, sınırlı sayıda çalışma kamu sektöründe çevrimiçi mahremiyeti konu edinmiştir. Bu araştırmanın temel amacı kamu çalışanlarının İnternet’te mahremiyet kaygısını araştırmaktır. Bu amaçla Türkiye'nin büyük şehirlerinden biri olan Bursa valiliğindeki kamu çalışanları ile 2014 yılı içerisinde bir anket yapılmıştır. Yapılan anket, çalışmaya katılanların İnternet’te mahremiyet kaygısını ölçmeye yönelik ve demografik özellikleri ile ilgili sorular içermektedir. Yapılan analizler sonucunda araştırmaya katılanların İnternet'te mahremiyet ile ilgili endişelerinin olduğu (çok yüksek olmamakla birlikte) saptanmıştır. 1. GİRİŞ
Anahtar Kelimeler: Privacy, privacy concern, Internet, public employees

Kaynakça

Agranoff, M. H. (2002), E-Mail: Balancing corporate assets and employee privacy. Herold (Ed.), The Privacy
Ali ACİLAR,Hakan OLGUN,Aylin GORUR
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.