Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 41

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Semiotics and efl pedagogy: psycholinguistic considerations wıth reference to the recent studıes conducted in turkey

Yazar kurumları :
EKEV Akademi Dergisi1
Görüntülenme :
416
DOI :
Özet Türkçe :

Language learning is a psycholinguistic phenomenon. It seems rather complicating to understand exactly what goes on in the process of learning a foreign language because language learning requires a great deal of work concerning itself with all the domains of learning: affective, cognitive and psychomotor. To what extent our inborn capacities can be of help to learn it and acquire it through formal instruction in a foreign setting is still questionable. In the light of recent studies based on experimental researches, it is secure to state that if a language is learned without internalising it subconsciously as a system of thought used for communication, it is hard to consider it as ‘learning a language’ in the strict sense of the word. In an EFL setting it is hard to acquire a foreign language, for the setting is deprived of favourable learning environment rich in L2 culture, and there is considerably far less exposure to L2. Moreover, the target language is not learned for the purpose of communication in daily life. Semiotics considers language as its province since it is the most comprehensive system made up of linguistic signs used for communication. Thus, this article, aims to explore the domains of learning in terms of psycholinguistic issues concerning language learning in EFL settings in comparison with ESL settings with a semiotic point of view in mind.

Özet İngilizce :

Dil öğrenimi bir psikodilbilimsel olgudur. Dil öğrenimi gerçekten öğrenimin duygusal, ussal ve psikomotor alanlarını ilgilendiren konularda büyük çaba gerektirdiğinden, yabancı dil öğrenim sürecinde neler olup bittiğini tam olarak anlamak oldukça karmaşık gözükmektedir. Bizim doğuştan getirdiğimiz dil öğrenim kabiliyetimizin yabancı dilin okul programları vasıtasıyla öğreniminde ve ediniminde ne kadar yardımcı olduğu hâlâ tartışılabilmektedir. Deneysel araştırmalara dayalı en son çalışmalar ışığında, dilin bilinçaltında iletişime yönelik bir düşünce sistemi olarak içselleştirilmediği durumlarda, bunu kelimenin tam anlamıyla, bir dil öğrenimi olduğunu kabul etmenin güç olduğunu belirtmek olasıdır. Dil öğrenim ortamı hedef dilin kültürü açısından zengin bir çevrede olmadığından ve hedef dille çok daha az karşılaşma olduğundan, yabancı dil öğrenim ortamlarında hedef dili edinme güçtür. Dahası, hedef dil günlük yaşamda iletişim amacıyla öğrenilmemektedir. Göstergebilim dili iletişimi sağlamada dilbilimsel anlamda göstergelerden oluşan en kapsamlı iletişim sistem olarak çalışma alanı kabul eder. Dolayısıyla, bu makale göstergebilim görüşüyle, İkinci Dil ortamlarına kıyasla Yabancı Dil ortamlarında psikodilbiliminin açısından öğrenim alanlarını derinlemesine araştırmayı amaçlamaktadır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :