Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sanayi işletmelerinde önemli ve çağdaş bir gereksinim: süreç danışmanlığı

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
518
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada bir örgüt geliştirme tekniği olarak süreç danışmanlığı incelenmiştir. Yapılan uygulamada, Sivas ilindeki sanayi işletmelerinde süreç danışmanlığı uygulamaları ile örgütsel iş tatmini arasındaki ilişki karşılaş-tırmalı olarak değerlendirilmiştir. Bu uygulamalı çalışma sonuçlarına göre; Araştırmaya konu olan sanayi işletmelerinde, demokratik ve katılımcı bir yönetim anlayışı bulunmamaktadır. Çalışanların iş tatmini düzeyleri genellikle düşük olup, işletmeler açısından ve bağımsız değişkenlere göre farklılık göstermektedir. İşletmelerin profesyonel bir süreç danışmanlığı uygulaması bulunmamaktadır. Kamu ve özel sektör işletmeleri açısından süreç danışmanlığı uygulamaları farklılık göstermektedir.

Özet İngilizce :

This paper analyzes process consultation as an organizational development technique. The case study investigates the relations comparatively between the process consultation applications in industrial companies in Sivas and organizational job satisfaction. The research presents some important results. First of all, there is no democratic and participative administration in the industrial companies investigated. Secondly, the level of job satisfaction of the workers is low in general, and differs in respect of independent variables and companies. Thirdly, there is no process consultation in the companies in a professional manner. And finally, process consultation applications differ regarding both public and private sector.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :