Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 56

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Salih amelin düşünsel arka plani olarak ayet okuryazarliği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
BELİRTİLMEMİŞ1
Görüntülenme :
491
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede Kuran’da geçen ayet kavramının düşünme alanı içinde bulunan kavramlarla  olan  ilişkisi  üzerinde  durulmaktadır.  Buna  göre  ayet  kavramının  çerçevesi Kuran’daki yazılı ayetler, evren ile ilgili ayetler, insanın iç dünyası ve var oluşuyla ilgili ayetler, şimdi, geçmiş ve gelecek sahnesi olarak zamanla ile ilgili ayetler olmak üzere dört başlıkta incelenmiştir. Kuran’ın ayet kavramının kavramsal çerçevesi ve ilgili konular ile insanı “ayet okuryazarlığı” seviyesine yükseltmeyi amaçladığı savunulmakta; insanın kazanacağı ayet okuryazarlığı ile sıradan gibi görünen birçok olay ve olguya olan bakış açısını üst düzey bir bilince dönüştürebileceği üzerinde durulmaktadır. İnsan ancak ayet okuryazarlığı ile olayların arka planında Allah’ın esmasını fark edebilir, takdirin imkanlarla olan ortak hesabını birlikte yapabilir, Allah ile ilişkisini sürekli canlı duruma getirebilir. Çalışmada anlamlı bir hayatın ve deruni bir varlık algısının ayet okuryazarlı-ğı ile oluşturabileceği sonucuna varılmaktadır. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This article focuses on the relationship between the concepts in thinking of the meaning of verse in Quoran. According to this, the framework of the concept of verses is examined in four titles, such as; writing verses in the Qur’an, the verses of the universe, the verses about man’s inner world and existance of humanbeing and the verses that appeared at the time, now, past and future title scene. The conceptual framework of the concept of verse and related subjects aim to dwell on creating high level mental perspective such as verse literacy,a meaningful life and a deep sense of being a human.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :