Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rivâyet ve dirâyet yöntemleri açısından taberî’nin tefsîr’i hakkında bir değerlendirme

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi1
Görüntülenme :
407
DOI :
Özet Türkçe :

Ünlü Müfessir Taberî’nin “Câmiu’l-Beyân an Ta’vîl-i Âyi’l-Kur’ân” adlı Tefsiri klasik kaynaklarda ve -birkaç istisnası dışında- yeni araştırmalarda rivâyet tefsirleri grubunun ilk örneği olarak verilir. Oysa bu eser dikkatle incelendiğinde, onda dirâyet tefsiri özelliklerinin daha fazla yer aldığı görülür. Bu makalede işâret edilen tefsirin sadece rivâyet değil, bir dirâyet tefsiri olduğu savunulmuş ve gerekçeleri ayrı ayrı başlıklar altında özetlenerek gösterilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Famous Commentary Tabari’s tafsir (Qur’anic Commentary) named “Jâmi’ al-Bayân an Ta’wil Ây al-Qur’ân” is accepted as a first example of riwayah (by transmission) tafsir group in the classical sources and the new researches. However, if we focus on that tafsir, we can see that it has the characteristics of dirâyah (by knowledge) tafsir more than riwayah (by transmission) tafsir. In this article, it is defended that Tabari’s work is a dirayah tafsir but not a riwayah (by transmission) tafsir. In addition, reasons are summarized under approximately 20 headlines.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :