Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Resim-iş öğretmenliği anabilim dalını tercih eden öğrenciler

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Öğretmenliği 1
Görüntülenme :
460
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmada Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalını tercih eden 1.sınıf öğrencilerinin, bu sınavlardaki ve eğitimlerindeki beklentilerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç ile Niğde Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalına 2007-2008 ve 2008-2009, 2009-2010 ve 2010-2011 dönemlerinde kayıt yaptıran 120 birinci sınıf öğrencisinin 6 açık uçlu soru ile görüşleri alınmıştır. Tarama modeline dayalı araştırmada veriler, görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. 4 yılın cevapları kod ve temalar halinde birleştirilerek elde edilen verilerle örnek durum değerlendirmesi yapılmıştır. Araştırmada tüm evrene ulaşıldığı için örneklem kullanılmamıştır. Araştırmanın görüşme sorularından elde edilen verilerden hangi tür lise mezunlarının bu bölümü tercih etikleri, hangi şehirlerden geldikleri, Niğde dışında hangi üniversite sınavına girdikleri, Niğde'yi tercih etme sebepleri, asıl hedefleri ve bölümden beklentileri ortaya koyulmuştur. Öğrencilerin burayı tercih etmeleri özellikle puanlarından, yaşadıkları şehre yakın oluşundan ve ekonomik nedenlerden kaynaklanmaktadır

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This research aims to illustrate the department views of freshmen students having selected Niğde University, Faculty of Training, Teaching of Fine Arts, Department of Teaching Painting-Handwork. Based on this objective, 120 freshmen students enrolled in Niğde University Department of Teaching Painting-Handwork during the academic years 2007-2008 and 2008-2009, 2009-2010 and 2010-2011 were interviewed through 6 open-ended questions. The data have been compiled through interview method in the scanning-model based research. By combining the answers of 4 years as codes and themes, the emerging data have been employed to conduct a sample case analysis. Since the whole cosmos was reached, no sampling has been employed in present research. The data obtained from the interview questions demonstrate information about which high school graduates mostly preferred this department, which cities students came from, which universities examinations they entered aside from Niğde, why they chose Niğde, their main objectives and expectations from department. The reasons accounting for their preference are relate to their university entrance exam scores in particular, the convenient location of the city as well as financial motives.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :