Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 55

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Relation of motivation and religiosity: an empirical research on the relation of academic motivation and intrinsic religious motivation

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Psikolojisi Anabilim Dalı.1
Görüntülenme :
467
DOI :
Özet Türkçe :

This study examined the relation between religiosity and academic motivation on high school and university students in Turkey. The purpose of this study was to reveal the motivating influence of religion on students’ progress through their educational life. In the study intrinsic religious motivation, academic motivation and different factors that effect academic motivation were assessed among 471 participants. According to the results, the basic hypothesis suggesting that the positive relationship between academic motivation and intrinsic religious motivation has not been supported, however there is a significant relationship between academic motivation and teacher attitudes. The results also show that there is no significant relationship between academic motivation and socio-economic level, self-determination, and parental pressure to elicit extrinsic motivation

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, Türkiye’de yer alan lise ve üniversite öğrencileri üzerinde dindarlık ile akademik motivasyon arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada, dinin motive edici etkisinin öğrencilerin eğitim hayatları üzerindeki etkisini ortaya koyma amaçlanmıştır. Bu doğrultuda içsel dini motivasyon, akademik motivasyon ve akademik motivasyona etki eden bazı faktörler 471 kişilik katılımcı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; çalışmada önerilen temel hipotez, (akademik motivasyon ile içsel dini motivasyon arasında pozitif bir ilişki vardır), desteklenmemiştir; ancak akademik motivasyon ile öğretmen tutumları arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca sonuçlar, akademik motivasyon ile sosyo-ekonomik düzey, kendi kendini yönetme ve anne baba baskısı arasında anlamlı ilişki olmadığını göstermiştir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :