Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Reflective thinking tendencies of turkish language teachers

Yazar kurumları :
Ataturk Universty, Educational Faculty1, Anadolu Universty2
Görüntülenme :
511
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this research is to determine the reflective thinking tendencies of Turkish language teachers. The study group of the research is consisted of randomly selected 96 Turkish Language teachers working in the province and county centers of Erzurum. As a measuring tool, "Reflective Thinking Tendency" Scale prepared by Semerci (2007) was used. Likert type scale includes seven factors and 35 articles. Cronbach Alpha coefficient is 0.908. The research was conducted in a descriptive style; the results are stated as frequencies and percentages. As a result of the research (SPSS 8), it was revealed that Turkish Language teachers have reflective thinking tendencies.

Özet İngilizce :

Bu araştırmanın amacı; Türkçe öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Erzurum il ve ilçe merkezlerinde görev yapan öğretmenlerden seçkisiz olarak seçilen 96 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Ölçme aracı olarak Semerci (2007) tarafından hazırlanan 'Yansıtıcı Düşünme Eğilimi' Ölçeği kullanılmıştır. Likert tipi ölçekte toplam yedi faktör ve 35 madde yer almaktadır. Cronbach Alpha katsayısı 0.908'dir. Araştırma, betimsel bir tarzda yürütülmüş olup, sonuçlar frekans ve % olarak ifade edilmiştir. (SPSS 8) Araştırmanın sonucunda Türkçe öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimli oldukları ortaya çıkmıştır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :