Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Reel gsmh büyüme hızı dalgalanmalarının sistematikliği testi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
642
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Reel Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) büyüme hızı dalgalanmalarının sistematik olup olmadığını belirlemeye yöneliktir. Çalışma sonucunda 1924-2002 dönemi yıllık Reel GSMH büyümelerinin, %4,92’lik uzun dönem ortalama büyüme etrafına dalgalanmaları, dizin testine göre sistematik, ortalama periyot uzunluğuna göre rastsal bulunmuştur. İkisi arası çelişkiyi düzeltmek için trend büyüme değeri ve analitik Ljung-Box testlerine başvurulmuştur. Bu testlere göre Reel GSMH büyüme dalgalanmalarının rastsal olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dönemler itibariyle de dönem ortalamasından sapmalara göre de dalgalanmalar rastsaldır. Ayrıca en istikrarlı büyümenin 1950-1975 dönemi arasında gerçekleştiği görülmüştür. En hızlı ve en riskli büyüme 1950 öncesi dönem olmuştur. 1975 sonrasında globalleşmeyle birlikte büyümede tekrar istikrarsızlıklar görülmeye başlamıştır. Genelde, ekonomide her aşırı büyümenin ardından negatif küçülme şokları görülmüştür. Bu dalgalanmaları konjonktürel dalgalanmalar çerçevesinde işsizlik ve enflasyon realitesi ile birlikte ele almak mümkündür.

Özet İngilizce :

This study aims to test whether the Real GNP growth rates (Gross National Product Growth Rate) fluctuate systematically. As a result, Real GNP growth rate fluctuations for the period of 1924-2002 indicated systematical movements around the long term average growth rate 4,92% of the period based on the rank-sign test. But it indicated random fluctuations in the cycles around the long-term average of the cycles based on the rank-sign test. These results are contradictory. In order to clarify the issue we run rank test around the trend value and analytical Ljung-Box test. According to these test, the behavior of Real GNP growth series is found random. And sub periods fluctuations around their long-term average growth rates are found random based on the rank-sign test. The most stable annual growth rates existed during the period of 1950-1975. The highest average growth rate with the highest risk existed during the period of the 1924-1949. Starting with the globalization after 1975 there existed instabilities in economic growth. And a negative growth shock and a deep in the economy followed every growth boom. The behavior of the growth series can be evaluated with the inflation and the unemployment rate in view of the business cycles fluctuations

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :