Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2014 , Cilt , Sayı 58

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rasyonalizm bağlamında dilbilim ve din dili ilişkisi

Yazar kurumları :
Muş Alpaslan Üni. İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
514
DOI :
Özet Türkçe :

Yirminci yüzyılın başlarında dilbilim hakkında başlayan tartışmalar, başlangıçta sadece insan zihninin çevresini nasıl anladığına bağlı olarak üretilen dilin imkânı ve mahiyeti üzerineyken, sonraları kapsam alanını genişleterek din dilinin niteliklerini de bünyesine dâhil etmiştir. Bu dönemde din dili hakkında yapılan değerlendirmelerin özünü, din dilinin mahiyeti ve bu dilde kullanılan ifadelerin mantıkî statüsü oluşturmaktadır. Din dili, Tanrı hakkında konuşmak hariç tutulacak olursa, normal dil ve mantık kurallarına bağlıdır. Ancak din dilinin metafizik değerleri konu edinmesine bağlı olarak kullandığı bazı ifadeler dolaylı ve karmaşık olabilir. Bundan dolayı mantıkçı pozitivizmin katı doğrulamacı kurallarının din dili üzerinde uygulanması durumunda bazı kavram ve değerlendirmeler tutarsız gibi görünebilirler. Bu çalışma genel olarak, Hristiyan ve Müslüman teolojisinde Tanrı hakkında konuşmanın zorlukları ve klasik din dilinin günümüz açısından ne anlam ifade ettiğiyle ilgilidir. Ancak din dili tartışmaları ve rasyonalizm bağlamında Kur’an’ın anlaşılabilirliği ve evrenselliği hakkında bazı çözümlemelerde bulunulacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The debates on linguistics that began in the early the twentieth century firstly, only based on offer and the nature of language is produced obout how the human mind understands its surroundings. But afterwards they included attributes religious language by extending the coverage area. The basis of assessments on religious language constitutes the nature of religious language and the status of logical expressions used in this period. Except to talk about God, the religious language depends on the normal language and logic rules. Some expressions used by the religious language may be indirect and complex, depending on it’s the issues that is metaphysical. Therefore, if confirmatory strict rules of the logical positivism are applied on the religious language, some concepts and assessments may appear to be inconsistent. In general, This study is concerned with difficulties of the talking about the God of Christian and Muslim theology and what is the meaning of the classical religious language in terms of present-day. On the other hand some of the analyzes will be provided about universality of intelligibility of the the Quran in the context the debates on the religion language and rationalism.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :