Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Prufrock is still alive and doing well (!): how to make use of calla in semiotic reading of literary texts

Yazar kurumları :
Police Academy1
Görüntülenme :
510
DOI :
Özet Türkçe :

This article aims to show why Semiotic Approach to the reading of literary texts is of great importance to the field of EFL pedagogy, and how CALLA (Cognitive Academic Language Learning Approach ) can be used in congruous with this highly intellectual critical reading approach, both of which help develop both the literary competence and intellectual performance of the reader in a continuous fashion. Those who acquired this effective reading skill simply move beyond what the text literally says to what it actually communicates across by activating all the necessary background cultural schemata in the mind of the readers. They first read within the text for the sense, and then interpret the text by reading upon the text to reach the value (theme) lying in the cultural background of the whole text. If they feel to be competent enough to criticise the work, they evaluate it by reading against the text. This comprehensive communicative approach to the reading of literary texts helps develop communicative competence in the process of time as it arouses interest in the learners to express them properly by communicating what they mean. Love Song of J. Alfred Prufrock is a perfect example for the long literary texts that can be used to show the consecutive steps of the approach since it is highly rich in terms of signs used as symbols, which require a higher order intellectual reading skill.

Özet İngilizce :

Bu makale gösterge/simgebilimsel eleştirel okumanın Ingilizcenin Yabancı Dil olarak öğrenilmesi alanında neden büyük önemi olduğu ve bilişsel yaklaşım olan CALLA’nın bu eleştirel okuma yaklaşımıyla uyum içerisinde kişilerde edebi yetkinliğin ve zihinsel yetinin gelişimine nasıl yardımı olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Okuyucular metnin ifade ettiği anlamdan, kendi zihinlerinde yerleşik bütün kültürel yapıları aktif hale geçirerek, metnin arka planında iletilmeye çalışılan derin anlama (tema) ulaşırlar. Bu okuma becerisini edinen okuyucular, yalnızca metnin çerçevesinde kalarak, gösterdiği anlama ulaşmak için okur ve sonra metnin dışına çıkarak, kültürel boyutta yaptığı okuma yoluyla, tema ya ulaşmak üzere metni yorumlarlar. Kendilerini edebî açıdan metni tenkit etmeye yetkin gördükleri takdirde, metnin ilettiği temaya karşı okuma yoluyla onu değerlendirirler (eleştirirler). Edebî metinlerin okunmasına yapılan bu kapsamlı yaklaşım, kişilerde iletmeyi amaçladıkları mesajı tam olarak ifade etmede gerekli olan ilgiyi artırarak iletişimsel yetiyi geliştirmeye yardım eder. Yüksek düzeyde zihinsel yetiye dayalı okumayı gerektiren sembollere dönüşen simgeler açısından oldukça zengin olduğundan J. Alfred Prufrock’ın Aşk Şarkısı birbirini takip eden okuma evrelerini göstermede kullanılabilecek edebî metinlere mükemmel bir örnektir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :