Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 57

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanli’dan günümüze eğitimde modernleşme çabalari

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Osmangazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
552
DOI :
Özet Türkçe :

Türkler  İslamiyet’e  girdikten  kısa  bir  zaman  sonra  siyasî  alanda  olduğu  gibi ilmî alanda da öncü olmuşlardır. Bu anlamda oluşturulan eğitim kurumları yüzyıllarca hizmet vermiştir. Ancak XVII. yüzyıl sonlarından itibaren Osmanlı Devleti’nin askerî alanda yenilgiler almasıyla birlikte bunların sebebi olarak eğitim kurumları da sorgulanmıştır. Bunun sonucu olarak da askerî ve sivil anlamda birçok yeni okul açılmıştır. Bu okullar çoğunlukla Avrupa’daki benzerlerinin taklidi olmuştur. Bu süreç, Islahat, Tanzimat, Meş-rutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde çeşitli değişikliklerle devam edip günümüze kadar ulaşmıştır. Devlet kurumlarının değişik alanlarında yapılan yenilikler çoğunlukla aceleci ve plansız bir şekilde ortaya konulmuş, yapılan değişikliklerin yürütülmesinde de istikrar sağlanamamıştır.  Yine değişiklikler  yapılırken  muhtevadan  çok  şekil  ön  plana  çıkarılmıştır. Bu sebeple diğer alanlarda olduğu gibi eğitimde de hedeflenen noktaya bir türlü ulaşılamamıştır. Bugün de eğitimle ilgili yeni bir sistem ve anlayışa ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada eğitimle ilgili uygulamalar ana hatlarıyla özetlenmiş ve konuyla ilgili önerilere yer verilmiştir. 

Özet İngilizce :

After the Turks adopted the religion Islam, they became pioneers in science as well as in the political arena. The educational institutions formed for this purpose served for centuries. However, after the 17th century, the Ottoman empire began to question the educational settings, associating their military defeats with them. Hence several military and civil schools have been opened. The concerned schools have usually been pure imitations of their European counterparts. With various modifications during the Reformation period, the Tanzimat era, the period of Constitutional Monarchy and the Republican era, the process went on, continuing up to the present. The changes made in the school system have mostly been hasty, unplanned and unstable, with more importance attached to the appearance than the content. Therefore, educational targets have never been satisfactorily achieved. Now a new educational system and mentality are necessary. The present study deals with educational applications, results of applications and suggestions relevant to the topic.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :